Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i atal symudiadau pellach o geiswyr lloches i safle Penalun o ganlyniad i bryderon ynghylch addasrwydd y safle, a diffyg seilwaith lleol.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i atal symudiadau pellach o geiswyr lloches i safle Penalun o ganlyniad i bryderon ynghylch addasrwydd y safle, a diffyg seilwaith lleol. Heddiw, 24 Medi 2020 mae Comisiynydd Heddl…

24 Medi 2020

Police and Crime Commissioner calls on Home Secretary to halt further movements of asylum seekers to Penally site amid concerns of suitability of site, and lack of local infrastructure

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i atal symudiadau pellach o geiswyr lloches i safle Penalun o ganlyniad i bryderon ynghylch addasrwydd y safle, a diffyg seilwaith lleol. Heddiw, 24 Medi 2020 mae Comisiynydd Heddlu…

24 Medi 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cyhuddo'r Swyddfa Gartref o amharchu'r gymuned leol (1)

Heddiw, mynychodd CHTh, Dafydd Llywelyn gyfarfod pellach gyda swyddogion y Swyddfa Gartref ac asiantaethau partner i drafod cynlluniau arfaethedig i gartrefi oddeutu 250 o geiswyr lloches mewn canolfan filwrol yn Sir Benfro. Yn dilyn y cyfarfod nodod…

21 Medi 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn yn ymateb i newyddion fod canolfan filwrol yn Sir Benfro wedi'i chynnwys ar restr y Swyddfa Gartref i gartrefu ffoaduriaid

Heddiw, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi ysgrifennu llythyr agored at yr Ysgrifennydd Cartref, Y Gwir Anrh. Priti Patel AS, mewn ymateb i'r newyddion y gellid defnyddio canolfan filwrol yn Penally, Sir Benfro i gar…

15 Medi 2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cychwyn proses recriwtio ar gyfer sawl cynllun gwirfoddol ac aelodau pwyllgor

Ar 1 Medi 2020, cychwynnodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys ar broses recriwtio er mwyn recriwtio pobl o gymunedau lleol o fewn Dyfed-Powys i sawl un o'i gynlluniau gwirfoddol yn ogystal â'r Cydbwyllgor Archwilio. Mae gan Gomisiynydd yr Hed…

07 Medi 2020