Siarter Hawliau Plant yn sicrhau bod hawliau plant yn flaenllaw yn ardal Dyfed-Powys

Mae hawliau plant yn flaenllaw yn ardal Dyfed-Powys wrth i Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fabwysiadu’r Siarter Hawliau Plant ar…

23 Medi 2021

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn arwyddo cytundeb 3 mlynedd gyda’r Elyrch

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn wedi arwyddo cytundeb tair blynedd gyda Sefydliad Clwb Pel-droed Dinas Abertawe, ac wedi dyfarnu grant o £ 300,000 i raglen Premier League Kicks y Sefydliad i gyflwyno sesiynau pêl-droed wythnosol…

20 Medi 2021

Comisiynydd Heddlu a Throsedd i groesawu ymgyrch diogelwch ffyrdd genedlaethol – Project Edward, i ardal Dyfed-Powys fel rhan o ddiwrnod ymgysylltu cymunedol

Ddydd Iau, 16 Medi, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn cerbyd Project Edward i ardal Heddlu Dyfed-Powys fel rhan o'i daith wythnos o amgylch y DU i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd. Roedd yr ymweliad yn rhan o ddiw…

16 Medi 2021