09 Mai 2021

Datganiad i’r Wasg

09.05.21

Ymgeisydd Plaid Cymru, Dafydd Llywelyn yn cael ei ailethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd.

Ddydd Sul, 9 Mai 2021, cadarnhawyd bod ymgeisydd Plaid Cymru, Dafydd Llywelyn wedi ei ailethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys yn dilyn yr etholiad ar 6 Mai 2021.

Y pedwar ymgeisydd a safodd yn yr etholiad oedd:

Jon Burns (Ceidwadwyr)

Dafydd Llywelyn (Plaid Cymru)

Philippa Thompson (Llafur)

Glyn Preston (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)

Cyhoeddodd Dafydd Llywelyn y datganiad canlynol: “Rwy’n hynod falch o gael fy ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd. Fel eich Comisiynydd presennol, mae plismona gweithredol, rheng flaen wedi dod o flaen gwleidyddiaeth plaid, a bydd bob amser yn dod. Mae gen i hanes cryf o gyflawni fy addewidion ac o wrando ar gymunedau Dyfed Powys. Rwy'n falch o'r hyn rydw i wedi'i gyflawni ers 2016, ond mae cymaint i'w wneud o hyd.

“Eich diogelwch yw fy mhrif flaenoriaeth. Rwyf am sicrhau bod Heddlu Dyfed Powys yn parhau i fod yn un o'r lleoedd mwyaf diogel i fyw yng Nghymru a Lloegr. ”

Mae etholiadau CHTh yn defnyddio'r system Pleidlais Atodol, sy'n wahanol i etholiad arferol.

Pleidleisio atodol yw pan fydd pleidleiswyr yn marcio eu dewis cyntaf ar y papur pleidleisio ac yn gallu - os dymunant, nid yw'n orfodol - marcio eu hail ddewis ar y papur pleidleisio hefyd.

Os yw ymgeisydd yn derbyn mwy na hanner yr holl bleidleisiau dewis cyntaf, caiff ei ethol ar unwaith.

Roedd canlyniadau etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys fel a ganlyn:

Rownd 1af

Jon Burns (Ceidwadwyr); 69,112

Dafydd Llywelyn (Plaid Cymru); 68208

Philippa Thompson (Llafur): 48033

Glyn Preston (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru) 17649

2il Rownd

Jon Burns: 8209

Dafydd Llywelyn: 26280

Hwn oedd y trydydd tro i etholiadau comisiynwyr heddlu a throseddu gael eu cynnal. Yn wreiddiol, roedd yr etholiad i fod i gael ei gynnal ym mis Mai 2020 ond cafodd ei ohirio oherwydd pandemig COVID-19.

Mae tymor newydd y CHTh yn dechrau ddydd Iau 13eg o Fai 2021.

DIWEDD

Am ragor o fanylion:

Gruff Ifan

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu