15 Medi 2020

Heddiw, mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, wedi ysgrifennu llythyr agored at yr Ysgrifennydd Cartref, Y Gwir Anrh. Priti Patel AS, mewn ymateb i'r newyddion y gellid defnyddio canolfan filwrol yn Penally, Sir Benfro i gartrefu 250 o geiswyr lloches tra bod eu ceusiadau'n cael eu prosesu.

 

 Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn: " Yr wyf yn bryderus iawn am y diffyg eglurder ynglŷn â'r trefniadau arfaethedig. Mae angen mwy o gynllunio strategol ac ymgysylltu i sicrhau ein bod yn cefnogi ac yn diogelu'r unigolion bregus hyn ac yn ymateb i bryderon lleol."

 

Cliciwcn yma i weld copi o’r llythyr.

 

DIWEDD

Rhagor o fanylion;

Gruff Ifan

Ymgynghorydd Police ac Ymgysylltu

Gruffudd.ifan.OPCC@dyfed-powys.pnn.police.uk