Mae’r Cynllun Heddlu a Throseddu’n nodi blaenoriaethau’r Comisiynydd, ynghyd â manylion ynglŷn â sut y bydd y rhain yn cael eu mesur. Er mwyn cefnogi’r cynllun, mae’r Comisiynydd wedi nodi ei ymagwedd tuag at gomisiynu gwasanaethau a’r canlyniadau ar gyfer cymunedau Dyfed-Powys.

Yn y gorffenol, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi gwobrwyo grantiau i nifer o grwpiau ar draws cymunedau ardal Dyfed-Powys. Os oes gennych ddiddordeb yn yr hyn y mae prosiectau wedi'u hariannu yn eich cymuned, cliciwch ar y dolenni isod.

 

Cynllun Grant Bach y Gronfa Safer Streets

 

Grant yw cynllun grant bach y Gronfa Safer Streets sydd ar gael o ganlyniad i gais llwyddiannus gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys i’r Swyddfa Gartref. O fewn y prif gynnig y mae rhaglen grantiau bach, sy’n anelu i leihau troseddau meddiangar a gwneud preswylwyr i deimlo’n fwy diogel ar draws 2 ward arbennig yn Llanelli.

 

Gan gydweithio â Phartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel Sir Gaerfyrddin, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n cynnig y cyfle i elusennau, grwpiau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy’n gweithio ar brosiectau yn wardiau Glan-y-môr 2 a Thyisha 2 yn Llanelli YN UNIG I ymgeisio am grant o hyd at £2000.

 

Lawrlwythwch y Canllawiau Grant i gael rhagor o wybodaeth. Mae'r Ffurflen Gais hefyd ar gael i'w lawrlwytho yma.

 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Jessica Williams ar 01267 226095

Grantiau blaenorol