Rwy’n awyddus i glywed oddi wrthych, ac mae’n hawdd cysylltu â mi.

Gallwch lenwi’r ffurflen byr isod, ebostio fy swyddfa, ffoniwch 01267 226440 neu ysgrifennwch i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Blwch Post 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF.  Rydw i hefyd yn hapus i siarad ar Twitter neu Facebook.

Rwy’n croesawu galwadau ffôn a gohebiaeth trwy’r cyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac edrychaf ymlaen i glywed oddi wrthych.