Mae hyn yn manylu rhaglen 2016-20 ar gyfer gwario ar adeiladau, cerbydau, peiriannau, offer, cyfrifiaduron a chyfathrebu ar gyfer yr heddlu a’m swyddfa.

 

  • Fframwaith Llywodraethu Corfforaethol
    Mae hyn yn annog rheoli da, stiwardiaeth arian, ymgysylltu cyhoeddus a chanlyniadau tra’n rheoli risg. Mae’n cefnogi cyflwyno blaenoriaethau Cynllun Heddlu a Throseddu 2013-18 heb gyfyngu ar annibyniaeth weithredol y Prif Gwnstabl.