Ymgynghorydd Cyfathrebu

Cyflog F: £31425 - £34326

Llawn Amser

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â ni fel Cynghorydd Cyfathrebu - SCHTh . Os credwch fod gennych y sgiliau a'r angerdd dros y rôl hon, cliciwch y ddolen isod i weld proffil y rôl.  Os ydych chi'n credu mai dyma'r swydd i chi, cwblhewch gais, gan ddangos tystiolaeth yn unig yn erbyn y 5 cyrhaeddiad a restrir ar broffil y rôl (a geir fel arfer ar dudalen olaf proffil y rôl).Cyfeiriwch hefyd at y canllawiau i ymgeiswyr ar ein gwefan sy’n darparu mwy o fanylion ynghylch sut i gwblhau eich cais.

Cynhelir cyfweliadau ar: 30/06/2022

Bydd y cyflog yn ôl cyfran ar gyfer unrhyw swyddi gwag rhan amser.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriadau meddygol a fetio.

Dyddiad Cau: 22/06/22

Dyddiad Cyfweliad: 30/06/22

Disgrifiad Swydd a Manylion Ymgeisio