Manylion Cyswllt Cyffredinol

 

Oriau Swyddfa : Dydd LLun i Dydd Iau 09:00 - 17:00 and Friday 09:00 - 16:30

Rhif y Swyddfa: 01267 226 440

Ebost: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

Cyfeiriad Post: Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Pencadlys yr Heddlu, Llangunnor, Sir Gaerfyrddin, SA31 2PF

 

Coronafeirws / COVID-19

Dymuna SCHTh gynghori pawb y gellir dod o hyd i ganllawiau mewn perthynas â’r haint Coronafeirws (COVID-19) ar y gwefannau a nodir isod. Dylid nodi hefyd bod angen i chi gyfeirio at y gwefannau hyn yn rheolaidd er mwyn darllen y wybodaeth ddiweddaraf a sicrhau eich bod chi’n cydymffurfio â chyngor y Llywodraeth:

  1. Gwefan Gov.uk - https://www.gov.uk/coronavirus
    Mae’r wefan hon yn cynnwys holl ganllawiau presennol y Llywodraeth, gan gynnwys: Sut i ddiogelu’ch hun ac eraill; Cyflogaeth a Chymorth Ariannol; Cau Ysgolion, Addysg a Gofal Plant; Busnesau a Sefydliadau Eraill; Gweithwyr Gofal Iechyd a Gofalwyr; Teithio; Sut mae’r haint Coronafeirws yn effeithio ar Wasanaethau Cyhoeddus; Sut Allwch Chi Helpu ac Achosion Coronafeirws (COVID-19) yn y DU.
  2. Gwefan y GIG - https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov)
    Mae’r wefan hon yn cynnwys: Cyngor i bawb; Cyngor i bobl sydd â risg uchel; Symptomau a beth i’w wneud a Gwybodaeth hunan ynysu.

Diolch am gymryd yr amser i ymgyfarwyddo â’r wybodaeth hon – arhoswch yn ddiogel a chymerwch ofal.

Cyfeiriad y Swyddfa

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
SCHTh
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn / e-bost

01267 226440

opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Iau - 9:00yb i 5:00yp

Dydd Gwener - 9:00yb i 4:30yp

Digwyddiad ymgysylltu nesaf

Ein digwyddiadau nesaf: