Hysbysiad Preifatrwydd

 

Gweler y hysbysiad yma.

 

Rhyddid Gwybodaeth

Sut i wneud cais am ryddid gwybodaeth

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (2000), mae angen gwneud ceisiadau yn ysgrifenedig (trwy e-bost neu lythyr).  Rhowch y wybodaeth ganlynol wrth wneud cais:

  • Eich enw
  • Cyfeiriad cyswllt
  • Disgrifiad o'r wybodaeth rydych chi'n ei cheisio

E-bost opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

neu ysgrifennwch at

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau,
Blwch Post 99,
Llangynnwr,
Caerfyrddin
SA31 2PF

neu gallwch weld ein Ceisiadau ac Ymatebion (Log Datgeliadau) blaenorol.

Mae’n rhaid i ni ymateb i chi o fewn 20 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, gall fod achlysuron pan na fydd modd i ni roi’r wybodaeth rydych chi’n ei cheisio i chi. Os felly, byddwn ni’n esbonio’n rhesymau am hyn gan ddefnyddio’r adran berthnasol o’r ddeddfwriaeth i gefnogi’r penderfyniad.

Ceisiadau Mynediad at Wybodaeth

Chwilio am wybodaeth rydyn ni’n dal amdanoch?

Medrwch wneud cais am fynediad drwy wneud “Cais Gwrthrych am Wybodaeth”

Sut i wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Mae angen gwneud ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth yn ysgrifenedig, gan ddarparu'r gwybodaeth canlynol:

  • Eich enw
  • Cyfeiriad cyswllt
  • Disgrifiad o'r wybodaeth rydych chi'n ei cheisio
  • Prawf o hunaniaeth

I’ch tywys drwy'r broses hyn, ddefnyddiwch ein ffurflen Cais Gwrthrych am Wybodaeth.

Mae’n ofynnol i ni ymateb i chi o fewn mis yn ôl y gyfraith. Weithiau, mae’n bosibl na fydd modd i ni roi’r wybodaeth rydych chi’n ei cheisio i chi. Os felly, byddwn ni’n esbonio’n rhesymau am hyn gan ddefnyddio’r adran berthnasol o’r ddeddfwriaeth i gefnogi’r penderfyniad. Os nad ydych yn hapus â’r penderfyniad, gweithredir trefn apelio fewnol ac yna mae gennych yr hawl i apelio i’r Comisiynydd Gwybodaeth.