20 Dec 2018

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ar gau rhwng 24 Rhagfyr a 1 Ionawr.  Mae croeso i chi ebostio’r swyddfa a byddwn yn ymateb ar 2 Ionawr.  Os yw’n fater brys, ffoniwch 101 neu 999.

 

The Police and Crime Commissioner’s Office for Dyfed-Powys is closed between 24 December and the 1 January.  You are welcome to email the office, and we will answer on the 2 January.  If the matter is urgent, please phone 101 or 999.