Un o brif ddyletswyddau Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw cynhyrchu Cynllun Heddlu a Throseddu sy’n nodi’r cyfeiriad ar gyfer plismona am y pedair blynedd nesaf.

Y gweledigaeth gyffredinol ar gyfer 2021-25 yw cadw cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ddiogel, gan gynnal ymddiriedaeth a hyder yn ein heddlu ar system cyfiawnder troseddol yn ei chyfanrwydd.

Rhaid i’r cyhoedd fod yn ganolog i bopeth a wnawn a phob penderfyniad a wnawn. Mae darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein gweithredoedd a'n buddsoddiadau trwy harneisio'r defnydd o dechnoleg a data i lunio ein gwasanaethau, gellir gwneud gwelliannau pellach wrth sicrhau diogelwch ein hardal.

 

Cynllun Heddlu a Throseddu 2021-2025

Cynllun Heddlu a Throseddu Cynllun sy'n nodi'r cyfeiriad ar gyfer plismona hyd at 2025.

Download Cynllun Heddlu a Throseddu 2021-2025

Asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb Cynnlun Heddlu a Throseddu 2021-2025

Asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb Cynnlun Heddlu a Throseddu 2021-2025

Download Asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb Cynnlun Heddlu a Throseddu 2021-2025

Cynllun Heddlu a Throseddu 2021-2025 - fersiwn hawdd ei ddarllen

Cynllun Heddlu a Throseddu 2021-2025 - fersiwn hawdd ei ddarllen

Download Cynllun Heddlu a Throseddu 2021-2025 - fersiwn hawdd ei ddarllen

Cyfres Fideo Cynllun Heddlu a Throseddu

 

Rydym wedi creu cyfres o bedwar fideo wedi eu hanimeiddio sydd wedu cael eu cynhyrchu er mwyn cefnogi a chrynhoi Cynllun Heddlu a Throseddu 2021-2025 Dyfed-Powys.

 

Ein Gweledigaeth
Blaenoriaeth 1: Cefnogi dioddefwyr
Blaenoriaeth 2: Atal niwed
Blaenoriaeth 3: Sicrhau system gyfiawnder fwy effeithiol
Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Mae fersiynau BSL ar gael o’r gyfres fideo yn ogystal:

Gweledigaeth
Blaenoriaeth 1: Cefnogi dioddefwyr
Blaenoriaeth 2: Atal niwed
Blaenoriaeth 3: Sicrhau system gyfiawnder fwy effeithiol