Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn gweithredu swyddfa ddi-bapur ac o ganlyniad bydd unrhyw ddogfennaeth y byddwch yn ei ddarparu i ni yn cael ei sganio a’i huwchlwytho i’n systemau a’r ddogfen yn cael ei dinistrio’n ddiogel. Y mae hyn yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn gywir ac yn ddiogel, ond hefyd ei hadalw yn ôl y gofyn. Dylid osgoi cyflwyno dogfennau personol ‘gwreiddiol’ lle’n bosibl, fodd bynnag os byddwch yn gwneud hyn ni fyddant yn cael eu dinistrio/darnio heb eich caniatâd ysgrifenedig, dylech wneud hyn yn hollol glir yn eich gohebiaeth gyda ni er mwyn sicrhau ein bod yn ymwybodol o’ch dymuniad i ddogfen gael ei dychwelyd. Nodwch NA fyddwn fel rheol yn dychwelyd unrhyw ddogfennau oni bai y gwneir cais penodol i ni wneud hynny, a hynny dim ond os ydyw’n ddogfen ‘wreiddiol’ lle na fyddai modd cael un newydd.

 

I gael gwybodaeth ynghylch sut rydym yn ymdrin â’ch gwybodaeth bersonol, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar:Hysbysieb Preifatrwydd

Bydd dogfennaeth sy’n cynnwys eich gwybodaeth bersonol yn cael ei rheoli yn unol â Pholisi Cadw a Gwaredu Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

 

 

Cyfeiriad y Swyddfa

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
SCHTh
Blwch Post 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

Ffôn / e-bost

01267 226440

opcc@dyfed-powys.police.uk

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Iau - 9:00yb i 5:00yp

Dydd Gwener - 9:00yb i 4:30yp

Digwyddiad ymgysylltu nesaf

Ein digwyddiadau nesaf: