Mae adborth yn bwysig i ni, adborth positif ac adborth negyddol, gan ei fod yn ein helpu i adnabod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda, ond yn yr un modd mae yn ein helpu i adnabod y meysydd lle mae angen i ni wella.  

Mae canmoliaeth yn adnabod yr effaith gadarnhaol y mae swyddogion a staff yn cael ar ein cymunedau. Ar ôl cael y rhain, maent yn cael eu dilyn gan y tîm rheoli llinell berthnasol.

E- bost:opcc@dyfed-powys.police.uk