Medi 2019

Cyfanswm cost milltiroedd a hawliwyd Cyfanswm cost ffioedd trafnidiaeth gyhoeddus a hawliwyd Cyfanswm cost arosiadau mewn gwesty a hawliwyd Cyfanswm cost treuliau eraill a hawliwyd e.e. parcio, bwyd, llogi car Cyfanswm treuliau
£138.45 £0 £97.92 £55.10 £291.47