Rwyf yn gweithio gyda chefnogaeth tîm o bobl broffesiynol. Mae ganddynt bob un gyfrifoldebau penodol. 

Maent yn rhoi cyngor i mi mewn meysydd fel ystadau, cyllid, polisi, perfformiad ac ystadegau, cysylltiadau cyhoeddus, cydweithio a phartneriaid, ac yn fy nghefnogi wrth i mi gyflawni fy nghyfrifoldebau fel Comisiynydd.

Mae’r unigolion hyn mewn swyddi dan gyfyngiadau gwleidyddol, ac nid ydynt yn cefnogi unrhyw waith gwleidyddol y byddaf yn ei gyflawni. 

Dyma restr o aelodau fy nhîm rheolaeth uwch a rhai o eu cyfrifoldebau.

Demograffeg Staff  (Tachwedd 2021)

Cyfanswm Staff : 38

Gwrywol: 18  Benywol: 20

Aeolodau staff ag anabledd: 1

Aeoldau staff o leiafrif ethnig: 0