Rwyf yn gweithio gyda chefnogaeth tîm o bobl broffesiynol. Mae ganddynt bob un gyfrifoldebau penodol. 

Maent yn rhoi cyngor i mi mewn meysydd fel ystadau, cyllid, polisi, perfformiad ac ystadegau, cysylltiadau cyhoeddus, cydweithio a phartneriaid, ac yn fy nghefnogi wrth i mi gyflawni fy nghyfrifoldebau fel Comisiynydd.

Mae’r unigolion hyn mewn swyddi dan gyfyngiadau gwleidyddol, ac nid ydynt yn cefnogi unrhyw waith gwleidyddol y byddaf yn ei gyflawni. 

Dyma restr o aelodau fy nhîm rheolaeth uwch a rhai o eu cyfrifoldebau.

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: mediaItem
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_DocTypeGridEditor_whosWhoList_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\DocTypeGridEditor\whosWhoList.cshtml:line 19
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Demograffeg Staff  (Awst 2023)

Cyfanswm Staff : 17

Gwrywol: 3 Benywol: 14

Aeolodau staff ag anabledd: 0

Aeoldau staff o leiafrif ethnig: 0