Dylai cyswllt y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys “fod yn addas ar gyfer y diben i'n cymunedau”

Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn ei adolygiad o gyswllt cyntaf y cyhoedd â'r heddlu, ac mae'n ystyried y dylai cyswllt y cyhoedd "fod yn addas ar gyfer y diben i'n cymunedau" yn y dyfodol. Mae…

25 Hydref 2019

Y Comisiynydd yn Ymateb i archwiliad AHGTAEM o Ymateb yr Heddlu i Droseddau Seiber

Y Comisiynydd yn Ymateb i archwiliad AHGTAEM o Ymateb yr Heddlu i Droseddau Seiber    Mewn ymateb i'r adroddiad gan AHGTAEM, Seiber: Cadwch y golau ymlaen - Archwiliad o ymateb yr heddlu i droseddau seiber-ddibynnol, dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiy…

24 Hydref 2019

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cynnal digwyddiadau er mwyn dathlu’r isadeiledd TCC

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi cynnal digwyddiadau er mwyn nodi lansiad swyddogion yr isadeiledd TCC newydd mewn 17 tref yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.   Pan addawodd Mr Llywelyn adeg yr etholiad y…

14 Hydref 2019

Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddu Casineb 12 - 19 Hydref

Unwch a Safwch Gyda'ch Gilydd - Dywedwch 'Na' wrth Droseddau Casineb Bydd Heddlu Dyfed-Powys a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb. Bydd swyddogion heddlu'n codi ymwybyddiaeth ynglŷ…

14 Hydref 2019

Cyhoeddi pedwar deg dau swyddog ychwanegol ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys Pedwar deg dau swyddog ychwanegol - "Rwy’n falch, ond yn bwyllog"

Heddiw, mae’r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi y bydd Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn pedwar deg dau swyddog ychwanegol, fel rhan o gam cyntaf y rhaglen gynnydd genedlaethol. Dyma’n ymateb ymateb Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys…

09 Hydref 2019