Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael yn rhagweithiol â masnachu mewn cyffuriau anghyfreithlon”

17/04/19 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu: “Mae Heddlu Dyfed-Powys yn mynd i’r afael yn rhagweithiol â masnachu mewn cyffuriau anghyfreithlon” Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, wedi ei galonogi gan y ffordd y mae Heddlu Dyfed-P…

17 Ebrill 2019

Datganiad i’r Wasg 12/04/2019 - Cyfeirio at Brosiect Teledu Cylch Cyfyng Dafydd Llywelyn mewn trafodaeth yn San Steffan

15/04/2019 Cyfeirio at Brosiect Teledu Cylch Cyfyng Dafydd Llywelyn mewn trafodaeth yn San Steffan Ddydd Iau 11 Ebrill clywodd dadl yn Neuadd San Steffan, ar atal troseddau manwerthu, am ailfuddsoddiad Dafydd Llywelyn mewn teledu cylch cyfyng ar draw…

15 Ebrill 2019

Cyllid ar gael i Brosiectau Cymunedol drwy Gronfa Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, heddiw wedi lansio rhaglen gyllido lle bydd grantiau o rhwng £5,000 a £10,000 ar gael i grwpiau a sefydliadau ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.   Mae Dafydd Lly…

12 Ebrill 2019

Funding available for Community Projects through Police and Crime Commissioner's Community Fund

12/04/2019 The Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, has today launched a funding programme where grants of between £5,000 and £10,000 will be made available to groups and organisations across Carmarthenshire, Ceredigion, Pe…

12 Ebrill 2019

Heddlu Rhanbarth Sir Benfro yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau swyddogion, staff cymorth a gwirfoddolwyr

09 Ebr 2019 Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Ranbarthol Sir Benfro ddydd Gwener 15 Mawrth 2019 ym Mhafiliwn De Valence, Upper Frog Street, Dinbych-y-pysgod. Roedd y digwyddiad yn dathlu ymdrech arbennig a llwyddiannau dyddiol swyddogion, staff cymorth…

11 Ebrill 2019

Heddlu Dyfed-Powys yn arwain y ffordd wrth gefnogi dioddefwyr twyll sy'n agored i niwed

Datganiad i’r Wasg 04/04/2019 Heddlu Dyfed-Powys yn arwain y ffordd wrth gefnogi dioddefwyr twyll sy'n agored i niwed   Yr wythnos hon cyhoeddodd yr HMICFRS adroddiad - ‘Fraud: Time to Choose’ - sy'n nodi bod problemau ar lefel y DU ar hyn o bryd o…

04 Ebrill 2019