Ymrwymiad Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, i fuddsoddi mewn pobl leol a gwella eu sgiliau, a pharhau i ddatblygu gweithlu’r dyfodol

Ymrwymiad Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, i fuddsoddi mewn pobl leol a gwella eu sgiliau, a pharhau i ddatblygu gweithlu’r dyfodol Dafydd Llywelyn oedd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu cyntaf yng Nghymru i gyflogi prenti…

04 Tachwedd 2019

Cydnabod Cynllun Cadetiaid Heddlu Cymru Gyfan

Dathlwyd gwaith gwirfoddolwyr a chadetiaid yr heddlu mewn Cynhadledd Plismona Ieuenctid Cymru Gyfan, a gynhaliwyd gan Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Hwn oedd y tro cyntaf i'r pedwar heddlu yng Nghymru - Dyfed-Powys, Gwen…

01 Tachwedd 2019