Nodyn o Archwiliad o Gyfrifon 2017/18

Hysbysir drwy hyn o dan Adrannau 29, 30, a 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Cliciwch ar y linc isod i weld y datganiad yn llawn.   Hysbysiad - Archwiliad o Gyfrifon 2017/18

24 Mai 2018

Lansio elusen Dyfed-Powys Diogel yn dilyn taith feicio elusennol #TourdeForce

Lansio elusen Dyfed-Powys Diogel yn dilyn taith feicio elusennol #TourdeForce   Ar 4 Mai, cwblhaodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a thîm #TourdeForce, daith feicio elusennol. Roedd y criw wedi teithio 500 milltir mewn 5 diwrnod…

10 Mai 2018