Canmol Cynnydd yr Heddlu o ran Mynd i’r Afael â Cham-drin Domestig

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi canmol Heddlu Dyfed-Powys am welliannau o ran adnabod cam-drin domestig ac ymateb iddo, ond mae ‘mwy i’w wneud o hyd’ yn y maes pwysig hwn, meddai. Ym mis Ionawr 2018, nodwyd cam-drin domestig fel un o dair…

27 Awst 2019

RY'N NI'N CYFLOGI ! - Swydd Interniaeth Wag

Swydd Interniaeth Wag: £315 yr wythnos am 10 wythnos  Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Llangynnwr, Caerfyrddin   Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi dod at ei gilydd i gynnig…

12 Awst 2019

Rydyn ni’n ymwybodol o adroddiadau camarweiniol am ein lefelau staffio, sy’n cymharu niferoedd dros gyfnod o ddeng mlynedd (2009 - 2019)

07 Aug 2019 Rydyn ni’n ymwybodol o adroddiadau camarweiniol am ein lefelau staffio, sy’n cymharu niferoedd dros gyfnod o ddeng mlynedd (2009 - 2019) Mae natur ein cymunedau, troseddau a phlismona wedi newid cymaint dros deg mlynyddoedd, fel nad yw’n…

09 Awst 2019

Cysylltiad y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys – sut, pam, ac a yw’n hawdd?

07/08/2019 Cysylltiad y cyhoedd â Heddlu Dyfed-Powys – sut, pam, ac a yw’n hawdd? Mae eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, a’i dîm, wrthi’n cynnal adolygiad er mwyn cael gwell dealltwriaeth o gysylltiad y cyhoedd â’r heddlu. Dywed D…

08 Awst 2019