Cyfanswm SCHTh, Comisiynu ac Ystadau £6,196,000

Mae'r cyllidebau net hyn wedi eu cefnogi gan grant gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac incwm o ddefnyddwyr allanol cyfleusterau ystadau.

Cyllideb gomisiynu