Polisiau

Strategaeth

Strategaeth Archif

 

Gofynion deddfwriaethol

  • Safonau Cyhoeddi
    Amserlen Gofynion Gorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig Excel Rhestr o’r wybodaeth mae’n rhaid imi gyhoeddi yn ôl y gyfraith, gyda manylion ynghylch sut y mae hyn yn cael ei gyflawni. Mae’n cynnwys yr angen ar gyfer manylion ynghylch dalwyr swyddfa, staff, incwm a gwariant, eiddo, hawliau a rhwymedigaethau, penderfyniadau a pholisïau.

 

Ymchwil ac Arweiniad

 

Adroddiadau

 

ASESIADAU O’R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB