Police and Crime Commissioner secures over £140k of additional funding for organisations that provide support to the most vulnerable in Dyfed-Powys

Ar 25 Mehefin 2020, cadarnhaodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn fod ei swyddfa wedi sicrhau dros £140,000 o arian ychwanegol gan y llywodraeth ar gyfer sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr trais domestig a rhywiol yn Dy…

25 Mehefin 2020

Dafydd Llywelyn yn cynnal ei gyfarfod Plismona yn Nghymru olaf fel Cadeirydd

Ar 18 Mehefin 2020, bydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, yn cynnal ei gyfarfod Plismona yng Nghymru olaf fel Cadeirydd y grŵp.   Plismona yng Nghymru yw’r enw newydd ar y Grwp Plismona Cymru Gyfan ers Mawrth 2020, ac ma…

18 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner Dafydd Llywelyn to hold virtual Public Meeting for Powys residents as part of digital Community Engagement Day

Ar 24 Mehefin 2020, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar gyfer trigolion Sir Powys fel rhan o Ddiwrnod Ymgysylltu â'r Gymuned digidol y mae ei swyddfa yn ei drefnu. Hwn fydd digwyddiad ymg…

16 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner holds virtual public meeting for residents in Ceredigion as part of a digital community engagement day

Ddydd Mercher, 10 Mehefin 2020, cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn Ddiwrnod Ymgysylltu Cymunedol rhithiol i drigolion Ceredigion, lle cynhaliodd gyfarfod cyhoeddus dros Zoom, a chyfarfod gyda grŵp o ymgyrchwyr gwrth-hiliaeth…

11 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner to present report on his Office’s response to the Coronavirus pandemic to Dyfed-Powys Police and Crime Panel

Heddiw, 3ydd Mehefin 2020, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Dafydd Llywelyn, yn cyflwyno ymateb ei swyddfa i’r pandemig Coronavirus i Banel Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys. Mae achos annisgwyl COVID-19 a gohirio etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a…

03 Mehefin 2020

Police and Crime Commissioner to meet with several of his Volunteer groups virtually, to celebrate their contribution as part of international volunteers’ week

Rhwng 1af a 7fed Mehefin, fel rhan o wythnos ryngwladol gwirfoddolwyr, bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Dafydd Llywelyn yn cwrdd â sawl un o’i grwpiau o wirfoddolwyr i ddiolch iddynt am eu cyfraniad at ei waith. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throsedd…

01 Mehefin 2020