Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn ymweld â dalfeydd er mwyn gwirio ar les carcharorion a sicrhau y cynhelir eu hawliau. Maen nhw’n ymweld â gorsaf heddlu leol mewn parau, yn ddirybudd, ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos; ac maen nhw'n darparu gwiriad annibynnol ar les carcharorion, a'u hamodau. 

Mae materion a godir yn cael eu hystyried gan arolygwyr heddlu a rhoddir diweddariadau imi. Mae gwaith y gwirfoddolwyr yn cynnig diogelwch i garcharorion a thryloywder o ran y prosesau cadw.

 Adroddiad Blynyddol Ymwelwyr Annibynnol a'r Ddalfa 2019/20 cliciwch yma

Diweddariadau Chwarterol:

Hydref- Rhagfyr 2018 Cliciwch yma

Ionawr - Mawrth 2019 Cliciwch yma

Ebrill - Mehefin 2019 Cliciwch yma

 Gorffennaf - Medi 2019 Cliciwch yma

Hydref- Rhagfyr 2019 Cliciwch yma

Ionawr - Mawrth 2020 Cliciwch yma

Am gopi o'r llawlyfr cliciwch yma

Am ffurflen gais cliciwch yma

Am ragor o fanylion ynghylch gwirfoddoli, cysylltwch â’m swyddfa ar 01267 226440

neu ebostiwch: opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk.