11 Hyd 2018

Mae'r Panel Heddlu a Throseddu yn cynnwys cynrychiolwyr ledled Dyfed-Powys a rôl y Panel yw cefnogi'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a sicrhau ei fod yn atebol, a helpu i roi mwy o lais i bobl leol o ran sut y mae'r Heddlu yn gwasanaethu ein cymunedau.

Nod Adroddiad ac Arolwg Cyhoeddus Blynyddol y Panel yw annog mwy o ymwybyddiaeth ymysg aelodau'r cyhoedd o waith Panel a'u hannog i ymwneud â'r gwaith er mwyn sicrhau bod ymdrechion yn canolbwyntio ar y materion sydd o wirioneddol bwys i'r cyhoedd.

Cofiwch gysylltu â ni gyda'ch sylwadau ac awgrymiadau.

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=153329236969 

I weld Adroddiad Blynyddol y Panel cliciwch yma