Mae’r Cynllun Heddlu a Throseddu’n nodi blaenoriaethau’r Comisiynydd, ynghyd â manylion ynglŷn â sut y bydd y rhain yn cael eu mesur. Er mwyn cefnogi’r cynllun, mae’r Comisiynydd wedi nodi ei ymagwedd tuag at gomisiynu gwasanaethau a’r canlyniadau ar gyfer cymunedau Dyfed-Powys.

Yn y gorffenol, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi gwobrwyo grantiau i nifer o grwpiau ar draws cymunedau ardal Dyfed-Powys. Os oes gennych ddiddordeb yn yr hyn y mae prosiectau wedi'u hariannu yn eich cymuned, cliciwch ar y dolenni isod.

 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Jessica Williams ar 01267 226095

Grantiau blaenorol