Dyma restr o'r prif benderfyniadau allweddol a wnaed gennyf i yn unig.  Gwneir penderfyniadau eraill gyda'r Prif Gwnstabl mewn ein cyfarfod rheolaidd sef y Bwrdd Plismona.

Noder: Cyfrifoldeb fy rhagflaenydd, Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2012-16, oedd camau gweithredu a phenderfyniadau a wnaed cyn 12 Mai 2016.

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Ebrill

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Ebrill

Mawrth

Chwefror

Ionawr